Głosowanie. Medal dla radnej Psujek, rózga dla radnego Wójtowicza! Drukuj
Napisany przez Administrator, z 30-07-2017 15:17

 W drugim tygodniu trwania naszego plebiscytu “Radny na medal” uruchamiamy głosowanie sms! Dotychczas głosy oddawano za pomocą kuponów wyciętych z Gazety Miasteckiej. Pola wyboru są dwa. W pierwszym wpisujemy numer radnego na medal, a w drugim polityka, któremu należy się rózga. W tej pierwszej kategorii po pierwszym tygodniu prowadzi radna gminy Koczała Wanda Psujek. W drugiej radny Rady Miejskiej Miastka Radosław Wójtowicz! To jednak dopiero początek, więc wyniki mogą ulec zmianie.
GŁOSOWANIE
Aby zagłosować na wybranego polityka należy wysłać sms pod numer 72068 o treści TC.RADNY.(numer radnego na medal) (numer radnego na rózgę), np. TC.RADNY.100 123. Koszt SMS-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto).

Natomiast w Gazecie Miasteckiej na każdym kuponie na str. 2 jest rubryka, w której wpisujemy numer radnego zasługującego na medal i na rózgę. Jedna osoba z największą negatywną ilością głosów w każdej z gmin zostanie nagrodzona symboliczną rózgą wskazującą, że dany radny lub radna powinien bardziej się postarać. O jedną rózgę “walczą” też radni powiatowi i wojewódzcy. Otrzyma ją jeden, ten z największą ilością głosów negatywnych.Oczywiście plebiscyt w Gazecie z pewnością nie da wyniku porównywalnego do realnych wyborów samorządowych. Należy to traktować w kategoriach zabawy, ale też nie do końca, bo z pewnością zwycięzcy i przegrani oraz ich codzienne postawy wobec wyborców, w dużym stopniu wpływają na ostateczny wynik. Radni z dużym elektoratem negatywnym nieprzyjaznych im wyborców mają dużo większe szanse na uzyskanie rózgi. Radni aktywni, mający stały kontakt z wyborcami, bardziej mogą liczyć na medal, ale to dla nich nie jedyna nagroda. Są one atrakcyjne zarówno dla lokalnych polityków, jak i dla wyborców, którzy oddali na nich swój głos za pomocą kuponów drukowanych w Gazecie Miasteckiej na str. 2, jak i SMS-ów.

W każdej z pięciu gmin wyłonimy najlepszą trójkę radnych. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma pamiątkowy medal oraz bon na przeprowadzenie za rok kampanii wyborczej na łamach Gazety Miasteckiej i i w portalu www.miastko24.pl. Nagroda dla niego to kampania o wartości 3 tys. zł w przypadku każdej z 5 gmin. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma srebrny medal i kampanię wyborczą o wartości 2 tys. zł, a trzecie miejsce w naszym plebiscycie premiowane jest brązowym medalem oraz kampanią wyborczą o wartości 1000 zł.

WEEKEND W SPA
Wyborcy też mogą liczyć na atrakcyjną nagrodę. Osoba, która wypełni najwięcej kuponów ze str. 2, na których trzeba napisać swoje dane z adresem oraz numerem telefonu, otrzyma od nas weekend dla 2 osób w SPA Dolina Charlotty z pakietem masażów i różnymi innymi dodatkowymi atrakcjami o wartości 3000 zł. Aby pojechać do SPA, wystarczy tylko aktywnie wspierać swojego radnego. W tej klasyfikacji będziemy na bieżąco podawać nazwiska osób, które dostarczyły do redakcji najwięcej kuponów. Pod uwagę nie będą brane głosy oddane za pośrednictwem SMS-ów. Dodać należy, że głosy na kuponach mają większą wartość. Jeden kupon liczy się jako 3 głosy SMS.

Aby zagłosować wystarczy na kuponie ze str. 2 wpisać odpowiedni numerek radnego. To samo dotyczy klasyfikacji negatywnej, w której wybieramy radnego zasługującego na rózgę. Kupony należy dostarczać do specjalnej skrzynki przy drzwiach do naszej redakcji albo wysyłać pocztą na adres: Gazeta Miastecka, ul Grunwaldzka 3/2, 77-200 Miastko. Głosowanie potrwa do piątku 25 sierpnia do godziny 21.00. Liczy się czas dostarczenia kuponów, a nie data stempla pocztowego. Co tydzień na naszych łamach przedstawimy aktualną klasyfikację radnych oraz osób wypełniających i dostarczających kupony, które rywalizują o weekend w SPA Dolina Charlotty.

LISTA KANDYDATÓW

Rada Miejska gminy Miastko
1. Jan Basara - przewodniczący (KWW Romana Ramiona - 171 głosów w wyborach)
2. Tomasz Śmietana - wiceprzewodniczący (SLD Lewica Razem - 161)
3. Tomasz Borowski (MPO Samorządność - 161)
4. Wiesław Broniszewski (KWW Romana Ramiona - 113)
5. Jolanta Chmielewska (MPO Samorządność - 241)
6. Marceli Grzywacz (SLD Lewica Razem - 212)
7. Mieczysław Czarnecki (MPO Samorządność - 195)
8. Danuta Karaśkiewicz (PO - 189)
9. Marek Klepczarek (PiS - 137)
10. Teresa Lipka (KWW Romana Ramiona - 220)
11. Piotr Milda (KWW Romana Ramiona - 169)
12. Bogdan Stanisz (PO - 132)
13. Radosław Wójtowicz (KWW Mieszkańców Miastka - 119)
14. Witold Zajst (KWW Romana Ramiona - 149)
15. Czesław Żmidziński (PO - 190)

Rada Miejska gminy Kępice
16. Władysław Żmuda-Trzebiatowski - przewodniczący (KWW Magdaleny Gryko - 117 głosów w wyborach)
17. Marek Busłowicz - wiceprzewodniczący (Samorządność gminy Kępice - 247)
18. Przemysław Gębusia (KWW Magdaleny Gryko - 98)
19. Adam Gonciarz (KWW Magdaleny Gryko - 183)
20. Henryk Palewski (Samorządność gminy Kępice - 87)
21. Artur Szewc (KWW Magdaleny Gryko - 203)
22. Krzysztof Bińczak (KWW Magdaleny Gryko - 90)
23. Jan Zefert (KWW Magdaleny Gryko - 115)
24. Krzysztof Rosiak (KWW Magdaleny Gryko - 163)
25. Iwona Kujawska (KWW Magdaleny Gryko - 88)
26. Zdzisław Maciaszek (KWW Magdaleny Gryko - 60)
27. Beata Gładysz (Samorządność gminy Kępice - 86)
28. Michał Szczerba (KWW Magdaleny Gryko - 139)
29. Rafał Stelmach (KWW Magdaleny Gryko - 166)
30. Ernest Czelewicz (KWW Magdaleny Gryko - 90)

Rada Miejska gminy Biały Bór
31. Wanda Król - przewodnicząca (Porozumienie Samorządowe - 62 głosy w wyborach)
32. Agnieszka Czernicka - wiceprzewodnicząca (PiS - 47)
33. Włodzimierz Szydywar - wiceprzewodniczący (PO - 92)
34. Andrzej Czarnecki (PiS - 41)
35. Barbara Czuluk (Porozumienie Samorządowe - 57)
36. Stanisław Dobrzański (PSL - 52)
37. Irena Drozd (Porozumienie Samorządowe - 58)
38. Mieczysław Grabowski (PSL - 85)
39. Robert Kowalczyk (PO - 50)
40. Przemysław Kuchenbeker (KWW Przemysław Kuchenbeker - 64)
41. Bożena Kuchta (KWW Bożeny Kuchta - 130)
42. Zbigniew Kwaśniewski (Porozumienie Samorządowe - 77)
43. Grażyna Lechowicz (KWW Razem dla Białego Boru - 62)
44. Grażyna Leśniewska (Porozumienie Samorządowe - 61)
45. Maciej Piaszczyński (Porozumienie Samorządowe - 54)

Rada Gminy Koczała
46. Marek Bulczak - przewodniczący (Gmina Koczała Naszą Małą Ojczyzną - 61 głosów w wyborach)
47. Jerzy Bublewicz - wiceprzewodniczący (SLD Lewica Razem - 45)
48. Elżbieta Balina (Gmina Koczała Naszą Małą Ojczyzną - 54)
49. Adela Gładysz (SLD Lewica Razem - 57)
50. Marek Kulas (Gmina Koczała Naszą Małą Ojczyzną - 58)
51. Robert Kuras (Gmina Koczała Naszą Małą Ojczyzną - 55)
52. Jadwiga Połowyszczak (Gmina Koczała Naszą Małą Ojczyzną - 0)
53. Wanda Psujek (Gmina Koczała Naszą Małą Ojczyzną - 0)
54. Artur Radecki (Gmina Koczała Naszą Małą Ojczyzną - 57)
55. Irena Radzicka (SLD Lewica Razem - 53)
56. Kamil Reszke (Gmina Koczała Naszą Małą Ojczyzną - 56)
57. Agnieszka Skrypeć (Gmina Koczała Naszą Małą Ojczyzną - 37)
58. Jerzy Walczyński (SLD Lewica Razem - 37)
59. Inga Wereszko (SLD Lewica Razem - 40)
60. Romuald Ziółtkowski (SLD Lewica Razem - 56)

Rada Gminy Trzebielino
61. Andrzej Grzybowski - przewodniczący (KWW Andrzeja Grzybowskiego - 66 głosów w wyborach)
62. Andrzej Labuda - wiceprzewodniczący (Nasza Gmina Trzebielino - 60)
63. Ewa Kozieł (SR2014 - 89)
64. Krzysztof Kula (Nasza Gmina Trzebielino - 62)
65. Władysława Lipka (KWW Władysława Lipka - 36)
66. Marcin Łukasiewicz (Razem dla gminy - 66)
67. Mirosława Melchert (Nasza Gmina Trzebielino - 45)
68. Bogdan Piechowski (Razem dla gminy - 36)
69. Józefa Reclaw (Nasza Gmina Trzebielino - 41)
70. Monika Stelmasik (Nasza Gmina Trzebielino - 70)
71. Władysław Szarpak (Nasza Gmina Trzebielino - 57)
72. Iwona Szczęsna (Nasza Gmina Trzebielino - 36)
73. Jerzy Tarnowski (Nasza Program Gmina Trzebielino - 75)
74. Marek Wiśniewski (Nasza Gmina Trzebielino - 50)
75. Tomasz Zacholski (KWW Tomasza Zacholskiego - 45)

Radni powiatowi i wojewódzcy
76. Marek Grymbowski (PiS - gmina Miastko - 313 głosów)
77. Ryszard Mieczkowski (PO - gmina Miastko - 366)
78. Paweł Biernacki (PO - gmina Miastko - 644)
79. Zbigniew Batko - wicestarosta bytowski (Porozumienie Lokalne - gmina Miastko - 286)
80. Krystyna Klepczarek (PiS - gmina Miastko - 129)
81. Wojciech Duda (PiS - gmina Trzebielino - 213)
82. Daniel Chwarzyński (PO - gmina Trzebielino - 375)
83. Tadeusz Lisowski (Porozumienie Powiatu Człuchowskiego - gmina Koczała - 455)
84. Jan Leonczuk (PO - gmina Kępice - 428)
85. Adam Podpora (PSL - gmina Biały Bór - 54)
86. Mirosław Batruch - radny wojewódzki (PSL - gminy Miastko, Trzebielino, Koczała, Kępice - 2641)
87. Robert Grzywacz - radny wojewódzki (PSL - gmina Biały Bór - 270)


Zacytuj ten artykuł na swojej stronie Drukuj Wyślij email

Komentarze użytkowników (0)

Żaden komentarz nie wystawiony

Dodaj swój komentarzmXcomment 1.0.4 © 2007-2018 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
 
Zamknij okno