POŚWIĘCENIE TABLICY KU CZCI BERNARDA WITUCKIEGO (20.082013)